Åresjön

På uppgrag av Sweco och Jämtkraft har stora delar av Åresjön karterats med multibeamekolod, side scan sonar och sub-bottom profiler.