Sjömätning göta älv

Marin Miljöanalys har utfört sjömätning av Göta Älv mellan Göteborg och Vänersborg.

Undersökningen utfördes med bland annat multibeamekolod, sub-bottom profiler, side scan sonar och LiDAR.