Om Företaget

Över 25 års samlad erfarenhet inom Sjömätning, Marina mätningar, Marin Projektering, Miljövård och Geoteknologi

Marin Miljöanalys AB är ett konsultföretag med över 25 års samlad erfarenhet inom Sjömätning, Marina mätningar, Marin Projektering, Miljövård och Geoteknologi. Vi utför kvalificerade mät- och utredningsuppdrag inom den marina sektorn. Vår målsättning är att lösa våra kunders behov av beslutsunderlag och utredningar som skall tillfredställa uppsatta krav för varje specifikt projekt. Våra produkter kännetecknas av hög vetenskaplig kompetens och vår målsättning är att ge kunden en produkt med god teknik, god gestaltning och god ekonomi.

Bläddra bland bilder från tidigare uppdrag