Stenkalles Grund

Marin Miljöanalys arbetar med att ta fram högdetaljerade terräng- och bergmodeller för bestämning av turbinlägen. Uppdraget utförs åt Stenkalles Vind AB.