Tjänster

Sjömätning

Sjömätning/Survey

Marin Miljöanalys AB utför sjömätning och hydrografiska arbeten i enlighet med FSIS-44 Svensk/Finsk realisering av IHO standards for hydrographic surveys  (SRS44). Marin Miljöanalys AB utför och levererar godkänt hydrografiskt underlag till Sjöfartsverket för produktion och rättning av sjökort mm. Digitala mätdata och ritningsdata är kompatibla med sjöfartsverkets kartdatabas och överförs standardmässigt direkt till sjökarteavdelningen.

Bottenkartering

 • Undersökning av ledningskorridorer anläggningsytor mm
 • Bottenmorfologi med Side Scan Sonar
 • Lagringsförhållanden med Sub Bottom Profiler
 • Seismik
 • Ekolodning Multibeam och Singlebeam

Batymetri/ekoloding

Multibeam och singlebeam

 • Djupkartor
 • Terrängmodell och 3D kartor
 • Volymberäkning
 • CAD
 • Marin miljöundersökning

  Provtagning

  • Sedimentprovtagning
  • Bottenfaunaprovtagning
  • Makroalginventering
  • Fotodokumentation av botten
  • Vattenprovtagning

  Miljöutredningar och vattenverksamhet

  Samrådshandlingar

 • Miljökonsekvenser
 • Beskrivningar MKB
 • Tillståndsansökningar enligt Miljöbalken
 • Kontrollprogram
 • Tillstånd och MKB

  Inklusive tex.

  • Områdesbeskrivningar
  • Bottenundersökningar
  • Inventering av växt- och djurliv
  • Lokaliseringsutredningar
  • Beskrivning av alternativ
  • Miljökonsekvensbedömningar
  • Förslag till skyddsåtgärder