Tjänster

Sjömätning

Baty_vänern

Sjömätning/Survey

 

Marin Miljöanalys AB utför sjömätning och hydrografiska arbeten i enlighet med FSIS-44 Svensk/Finsk realisering av IHO standards for hydrographic surveys  (SRS44). Marin Miljöanalys AB utför och levererar godkänt hydrografiskt underlag till Sjöfartsverket för produktion och rättning av sjökort mm. Digitala mätdata och ritningsdata är kompatibla med sjöfartsverkets kartdatabas och överförs standardmässigt direkt till sjökarteavdelningen.

BOTTENKARTERING

 

 • Undersökning av ledningskorridorer anläggningsytor mm
 • Bottenmorfologi med Side Scan Sonar
 • Lagringsförhållanden med Sub Bottom Profiler
 • Seismik
 • Ekolodning Multibeam och Singlebeam

BATYMETRI / EKOLODNING

 

Multibeam och singlebeam

 • Djupkartor
 • Terrängmodell och 3D kartor
 • Volymberäkning
 • CAD

Marin Miljöundersökning

20191120_111939_edit

Provtagning

 

 • Sedimentprovtagning
 • Bottenfaunaprovtagning
 • Makroalginventering
 • Fotodokumentation av botten
 • Vattenprovtagning

Miljöutredningar och vattenverksamhet

 

Samrådshandlingar

 • Miljökonsekvenser
 • Beskrivningar MKB
 • Tillståndsansökningar enligt Miljöbalken
 • Kontrollprogram
100_0050_0003_crop

Tillstånd och MKB

 

Inklusive tex.

 • Områdesbeskrivningar
 • Bottenundersökningar
 • Inventering av växt- och djurliv
 • Lokaliseringsutredningar
 • Beskrivning av alternativ
 • Miljökonsekvensbedömningar
 • Förslag till skyddsåtgärder