Bottenundersökningar i Viskan

Marin Miljöanalys utför bottenkarteringar i Viskan strax söder om Borås.