Tillstånd och MKB

Inklusive tex.

  • Områdesbeskrivningar
  • Bottenundersökningar
  • Inventering av växt- och djurliv
  • Lokaliseringsutredningar
  • Beskrivning av alternativ
  • Miljökonsekvensbedömningar
  • Förslag till skyddsåtgärder
  • © Copyright IMM Marin Miljöanalys AB 2010


     | Webbkarta | Logga in |