Miljö och miljökontroll


Finngrunden, Gävleborgs län

wpd Scandinavia AB

Fingrunden Offshore AB

Miljöprovtagning av marint sediment och rapportering av analysresultat.

Storgrundet, Söderhamns kommun

wpd Scandinavia AB

Storgrundet Offshore AB

Miljöprovtagning av marint sediment och rapportering av analysresultat.

Långabron, Särö

Föreningen Långabron

Upprätta ansökningshandlingar för tillstånd för vattenverksamhet, restaurering av bro och muddring.

Södertälje Hamn

Terra Mare

Utförande av kontrollprogram vid utbyggnad av sydhamnen i Södertälje Hamn.

Uddevalla Hamn

Tyréns

Strömmätningar i Uddevalla Hamn, Kasebukten. Tolkning av data för rapport.

Storugns

Gotland

Noås Nordmuddring

Upprättande och utförande av kontrollprogram i samband med muddring hamnen i Storugns. 

Norrköpings Hamn

Norrköpings Hamn

Sjöfartsverket

Miljöprovtagning och bedömning av marina sediment i Bråviken.

Höganäs Hamn

Höganäs AB

Ansökningshandlingar för dispens från tippförbudet till havs, Naturvårdsverket. Anmälan om miljöfarlig verksamhet till Halmstads Kommun. Miljöprovtagning och bedömning av sediment.

 

Malmö Hamn

Boskalis Sweden AB

Upprättande och utförande av kontrollprogram i samband med muddring av Oljehamnsrännan och Oljehamnen.

 

Lerkil, Kungsbacka

Kungsbacka Kommun

Miljöprovtagning av marina sediment och bedömning av dessa för rapport. Dykinventering av ledningssträcka och kartering av utbredning av ålgräs.

 

Tångudden, Göteborg

Kodeda

Miljöprovtagning av marina sediment och bedömning av dessa i rapport. 

Väddö, Åland, Finland

IP-Only Telecommunication AB

Upprättande av ansökningshandlingar, för tillstånd för anläggning av fiberoptisk sjökabel mellan Sverige -Åland -Finland.

 

Oskarshamn, Visby

IP-Only Telecommunication AB

Upprättande av ansökningshandlingar, för tillstånd för anläggning av fiberoptisk sjökabel mellan Oskarshamn och Visby.

 

Västervik, Visby

IP-Only Telecommunication AB

Upprättande av ansökningshandlingar, för tillstånd för anläggning av fiberoptisk sjökabel mellan Västervik och Visby.

 

Helsingborg, Helsingör

IP-Only Telecommunication AB

Upprättande av samrådshandlingar 12:6, för tillstånd för anläggning av fiberoptisk sjökabel mellan Sverige -Danmark och Sverige - Åland.

 

Älmsta, Norrtälje kommun

Roslagsudde AB

Upprättande av ansökningshandling med miljökonsekvensbeskrivning för tillstånd för vattenverksamhet. Miljöprovtagning.

 

Lerkil

Kungsbacka kommun

Miljöutredning, miljöprovtagning, bottenundersökning
och marinbiologisk inventering för projektering av
reningsverk

Vinga
Muddertipp

Göteborgs hamn
Länsstyrelsen GBG

Kontroll av muddertipp

Älmsta, Norrtälje
kommun

Roslagsudde AB

Upprättande av ansökshandling med
miljökonsekvensbeskrivning för tillstånd för
vattenverksamhet

© Copyright IMM Marin Miljöanalys AB 2010


 | Webbkarta | Logga in |