Kontrollprogram

kontrollprogram_dykare.jpg

Blåmusselförsök ingick i kontrollprogrammet för Baltic Cable,
      här tas musslorna upp för analys

Tex.

  • Musselförsök
  • Bottenfaunaprovtagning
  • Makroalginventering
  • Fotodokumentation av botten
  • Vattenprovtagning

kontroll_musslor.jpg

Blåmusselförsök utplacering på Baltic Cable elektrodnät

© Copyright IMM Marin Miljöanalys AB 2010


 | Webbkarta | Logga in |