Infrastruktur och energi

 

Storgrundet
60km2

Wpd Scandinavia Storgrundet offshore AB

Multibeammätning
Seismik
Side Scan Sonar
Magnetometri
Maringeologi

Finngrunden
145km2

Wpd Scandinavia Finngrunden offshore AB

Multibeammätning
Seismik
Side Scan Sonar
Magnetometri
Maringeologi

 

Öresund
Kvarken
Öland-Gotland
Tyskland
Polen
Mfl.

IP-Only

Telekabelprojektering
Miljö och teknikutredningar
Tillståndshantering
MKB
Bottenundersökningar

Lerkil

Kungsbacka kommun

Projekteringsmätning ledningssträckning
Utloppstub tekn. utredning och miljöutredning

Lillgrund
Vindkraftpark

Vattenfall AB

Förundersökning av bef pipelines och kablar

Kappelshamnsviken

Nordkalk AB

Projektering av ny farled
Projektledning, utredning, MKB

Göta älv

Banverket
FBE

Multibeamekolodning
Skredrisk-kartering Dubbelspårsutbyggnad

Marstrand

Kungälvs kommun
Enviroplanning

Tolkning av ekolodsdata

Öresund

Nova Naturgas AB

Hydroakustisk inspektion av Gaspipeline, Side Scan Sonar kartläggning

Stenungsund

Tellstedt AB

Bottenundersökning för bestämning av stabilitetsförhållanden

Valjeviken

Sölvesborgs Fjärrvärme AB

Hydroakustisk undersökning av ledningssträckning för fjärrvärme

Öresund

PNB vindkraftgrupp

Utrednings och konsultarbeten.

Öresund
Lillgrund

Örestads Vindkraftpark AB

Hydroakustisk undersökning av anläggningsområde
48 turbinlägen och kabelkorridor.

Nordre Älv

FB Engineering

Undersökning för gasledningssträckning.

Holmuddsrännan 

Gävle Hamn AB

Hydroakustiska undersökningar och utredningar för planering av ny farled

Bråviken

Telia

MKB för förläggning av optokabel över Bråviken

Öresund

Vattenfall Naturgas AB

Hydroakustisk undersökning av område för naturgasledning över Öresund -96, -99, -01

Kalmarsund

Utgrunden

Dykma AB

Hydroakustisk undersökning av kabelkorridor till vindkraftpark, utsättning och längdberäkning

Södra Östersjön

Sydgas BGI

Förstudier för planerad Naturgasledning, Baltic Gas Interconnector Tyskland-Sverige. Kontrollprogram, samrådsärenden, tillståndsfrågor och fältkartering.

Stockholm

UTFORS/PNB

Bredbandskanalisering Sth Län, 8 vattenområden, 6 kommuner
Utredning, MKB, Tillståndsansökningar, Samråd, Geologisk och Geoteknisk projektering.

Helsingborg-Helsingör

Swedia Networks

Utredning, Kabelplan, Hydroakustisk och geologisk undersökning av ledningssträckning Scandinavian ring optokabel

Lernacken-Dragör

Swedia Networks

Utredning, Kabelplan, Hydroakustisk och geologisk undersökning av ledningssträckning Scandinavian ring optokabel

Rödby-Puttgarten

Swedia Networks

Optokabel, Förläggningsdokumentation

Gotland-Litauen

Swedia Networks

Hydroakustisk undersökning av kabelkorridor

Sverige-Tyskland
GS4

Swedia Networks

Hydroakustisk undersökning av kabelkorridor

Barsebäck-Tuborg

Swedia Networks

Hydroakustisk undersökning av kabelkorridor

Hjuvik-Öckerö

Vägverket Region V

Oceanografi och Marinbiologi MKB för ny förbindelse mellan västra Hisingen och Öckerö
Väg 155.

Flintrännan
Öresund

Vattenfall Naturgas

Beräkningar, Kontroll och Inspektion av skyddsarbeten för muddring över naturgasledning.

Kalmarsund

Energia

Utredning och förundersökning för havsbaserad vindkraft, Blekingeprojektet

Kattegatt

Vattenfall mm

Vindkraft och kraftkabelutredningar

© Copyright IMM Marin Miljöanalys AB 2010


 | Webbkarta | Logga in |